Huur een sociale woning via Vivendo

Vivendo heeft een ruim aanbod betaalbare en kwaliteitsvolle sociale huurwoningen in diverse gemeenten in West-Vlaanderen. Een gedeelte van de woningen is speciaal aangepast aan de behoeften van grote gezinnen, senioren en rolstoelgebruikers.

Klik hier om een kijkje te nemen in welke steden en gemeenten Vivendo werkzaam is.

We maakten een overzicht met alle info voor nieuwe kandidaat-huurders: Neem hier een kijkje in de informatiefolder

Interesse in een sociale huurwoning?  Controleer dan eerst en vooral of u aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden voldoet die momenteel van toepassing zijn. 

Bekijk hier de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden

Voldoet u aan de wettelijke voorwaarden? Bezorg ons de gevraagde inschrijvingsdocumenten volledig, ingevuld en ondertekend: Vivendo, dienst kandidaat-huurders, Handboogstraat 2 bus 0013 te 8000 Brugge of mail ze naar info@vivendo.be.

Belangrijke wijziging taalkennisvereiste vanaf 01/01/2023: vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst. (De regel was A1 binnen één jaar na de start van jouw huurovereenkomst.)

Wat als je niet voldoet? Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je bij woonmaatschappij Vivendo uitstel van één jaar vragen. Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

Waar kan je Nederlands leren? Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren. Online: www.integratie-inburgering.be of via hun lokale afdeling: West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50.

Download  hier het inschrijvingsformulier tot het bekomen van een sociale huurwoongelegenheid

Na ontvangst van de stukken controleren we of u aan de huidige wettelijke inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

Neem alvast hier een kijkje in het intern huurreglement

Nog vragen? Bel de dienst kandidaat-huurders op 050 170 520, mail naar info@vivendo.be of kom langs op ons kantoor in de Handboogstraat 2/0013 te Sint-Pieters (donderdag van 9u tot 12u) of in de Magdalenastraat 20/1 te Sint-Andries (maandag-woensdag-vrijdag van 9u tot 12u + dinsdag van 14u tot 18u). 

Project in de kijker

Sint-Michiels - Stokveldepad

Op de plaats waar enkele jaren terug 24 gelijkvloerse huurwoningen van Vivendo werden gesloopt plant onze huisvestingsmaatschappij de bouw van 38 nieuwe woningen. 

Er wordt voorzien in 14 multifunctionele huurwoningen, 13 eengezinswoningen huur, 11 eengezinswoningen koop.

Bekijk dit project
Contacteer ons via e-mail of bel 050 17 05 00