Klachtendienst

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Dan kan je schriftelijk klacht neerleggen. Onze klachtenbehandelaar, Veerle De Groof, zal uw klacht afhandelen volgens de bepalingen van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. Bel Veerle voor meer info op 050 44 61 10 of mail naar info@vivendo.be.

Een klacht indienen kan eveneens bij de Vlaamse Ombudsdienst: www.vlaamseombudsdienst.be of bel het gratis nummer 1700.

Wat met lawaaihinder en burenruzies? 

Ervaar je problemen met je buur: blijf er niet mee zitten en spreek je buur aan. Wacht hier niet te lang mee, wie weet beseft je buur niet dat hij hinder veroorzaakt.

Indien er zich toch grote problemen voordoen: contacteer op het moment van de feiten de politie zodat een proces verbaal kan worden opgesteld. Vergeet niet dat Vivendo geen politiebevoegdheid heeft.

Contacteer ons via e-mail of bel 050 44 61 10