Klachtendienst

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Dan kan je schriftelijk klacht neerleggen. Onze klachtenbehandelaar, Veerle De Groof, zal uw klacht afhandelen volgens de bepalingen van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. Bel Veerle voor meer info op 050 44 61 10 of mail naar info@vivendo.be.

Een klacht indienen kan eveneens bij de Vlaamse Ombudsdienst: www.vlaamseombudsdienst.be of bel het gratis nummer 1700.

Wat met lawaaihinder en burenruzies? 

Ervaar je problemen met je buur: blijf er niet mee zitten en spreek je buur aan. Wacht hier niet te lang mee, wie weet beseft je buur niet dat hij hinder veroorzaakt. Raak je er na een gesprek met je buur niet uit, dan kan je je dossierverantwoordelijke contacteren binnen Vivendo.

Is er ernstige hinder, dan adviseren we u om op het moment van de hinder de 101 te bellen opdat vaststellingen kunnen gebeuren.

Contacteer ons via e-mail of bel 050 17 05 00